Privacy Policy - versie 17 september 2019

Privacy Policy - versie 17 september 2019

Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door De Carpentier-Mooren Groep B.V. met haar eventuele deelnemingen en gelieerde maatschappijen.

Verwerking van persoonsgegevens door De Carpentier-Mooren Groep B.V.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens De Carpentier-Mooren Groep B.V. verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In deze Privacy Policy beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. De Carpentier-Mooren Groep B.V. staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.
Deze Privacy Policy kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele Privacy Policy vindt u op al onze websites:

www.werkenbij.carpentiermooren.nl
www.carpentiermooren.nl
www.carpentierprofessional.nl
www.probinaalsmeer.nl 
www.flinkbv.nl
www.carpgarant.nl
www.carpentier.nl

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door De Carpentier-Mooren Groep B.V. verwerkt voor de volgende doeleinden. De gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt en bewaard.

 1. Het uitvoeren van overeenkomsten;
  Wij verwerken persoonsgegevens om overeenkomsten die we sluiten met opdrachtgevers, leveranciers, distributeurs, onderaannemers, zzp-ers, financiële dienstverleners en werknemers te kunnen uitvoeren. 
 2. Voor marketingactiviteiten;
  Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van marketingactiviteiten. Dit kunnen zijn oud- en bestaande klanten en relaties die via offerteaanvragen, uitnodigen voor evenementen en het aanmaken van klant/dealer account op onze websites zijn opgedaan. Een mailing of promotieactie wordt eenmalig uitgezet naar potentiële klanten, waarna daarna u zelf de keuze heeft of u deze wilt blijven ontvangen.
 3. Afhandeling van de door u gevraagde informatie of publicaties; 
  Indien u meer informatie wenst over onze dienstverlening of op de hoogte wilt worden gehouden van onze producten dan verwerken wij uw gegevens om u reactie te kunnen geven. 
 4. Het verbeteren van de website en dienstverlening van De Carpentier-Mooren Groep B.V.;
  Dit doen we op twee manieren direct (bijv. de gegevens die u aan ons versterkt via onze website) en indirect (via cookie technologie). Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren.

Cookiesbeleid

Voor onze websites is er een Cookiesbeleid opgesteld en wordt de bezoeker direct geïnformeerd over het feit dat er op onze websites gebruik wordt gemaakt van Cookies. Hiermee dient de bezoeker via aanklikken akkoord te gaan. Daarbij heeft de bezoeker de mogelijkheid ons Cookiesbeleid van te voren door te nemen. Het Cookiesbeleid staat tevens op onze websites onder de link COOKIES.

Welke grondslagen zijn van toepassing?

De Carpentier-Mooren Groep B.V. verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 1. Uitvoeren van overeenkomsten;
  Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van opdrachtgevers, kopers, distributeurs, onderaannemers en leveranciers met wie wij een overeenkomst hebben gesloten in het kader van ontwikkeling, bouw, verhuur, en service- en onderhoudscontracten. 
 2. Gerechtvaardigd belang;
  De Carpentier-Mooren Groep B.V. heeft een gerechtvaardigd belang om klanten te werven en relaties te onderhouden persoonsgegevens te verzamelen. Daarnaast heeft CarpentierMooren een gerechtvaardigd belang om de kredietwaardigheid van haar klanten te controleren.
 3. Toestemming van betrokkenen;
  Voor het gebruik van (analytische) cookies vragen wij toestemming aan de betrokkenen.
 4. Voldoen aan wettelijke verplichting;
  De Carpentier-Mooren Groep B.V. dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de Fiscale Bewaarplicht, de Invorderingswet 1990, de Wet Arbeid Vreemdelingen en de wet op de Identificatieplicht.

Met wie deelt De Carpentier-Mooren Groep B.V. uw gegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 1. Eigen werknemers;
  Het delen van de gegevens met medewerkers, waarbij het verwerkingsdoel in lijn ligt met de functie. Bijvoorbeeld: een medewerker neemt contact op met een klant om deze te ondersteunen in een vraag. Hiervoor zijn contactgegevens nodig. 
 2. Leveranciers, ZZP-ers en onderaannemers die voor De Carpentier-Mooren Groep B.V.; 
  We werken samen met dienstverleners op het gebied van financiën, personeelsadministratie, beveiliging en transport, alsook het bouwen en beheer van onze websites en ICT-systemen. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in (verwerkings)overeenkomsten.
 3. Belastingdienst;
  In het geval van fiscale verzoeken kunnen er gegevens worden gedeeld met de belastingdienst. 

Hoe lang bewaart De Carpentier-Mooren Groep B.V. uw persoonsgegevens?

De Carpentier-Mooren Groep B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze Privacy Policy genoemde doelen te bereiken. 

 • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd.
 • Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 • Gegevens voor marketingactiviteiten worden voor 24 maanden bewaard, nadat er initieel contact is geweest in het kader van het aanbieden van producten of diensten en uiteraard pas na uw verkregen toestemming. 

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens De Carpentier-Mooren Groep B.V. van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen, 
 • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Carpentier-Mooren Groep B.V.,
 • Om gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen. 


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar AVG@carpentiermooren.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Hierop is zichtbaarheid van naam voldoende. We reageren binnen acht weken op uw verzoek.

Heeft u een klacht over de wijze waarop De Carpentier-Mooren Groep B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij AVG@carpentiermooren.nl, t.a.v. Rob Ondunk of Sylvia Uittenbogaard. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens
De Carpentier-Mooren Groep B.V. 
Dhr. R. Ondunk & mevrouw S.I. Uittenbogaard
Oosteinderweg 91
1432 AG  AALSMEER
Email: AVG@carpentiermooren.nl