MVO in de praktijk
MVO in de praktijk

De CarpentierMooren Groep B.V.

MVO in de praktijk

 Recycling elektrische apparaten
Wij willen de mogelijkheden van recyclen voor klanten en medewerkers zichtbaar maken op alle vestigingen. Om deze reden zijn er Wecycle-inleverbakken aanwezig waar afgedankte kleine elektrische apparaten en lampen worden ingezameld. Ook grote elektrische producten kunnen bij aankoop van een nieuw product worden ingeleverd. Wecycle laat elektrische apparaten voor 80 tot 90 procent recyclen. Zo worden grondstoffen opnieuw gebruikt en komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht.
 Afvalstraat
Naast de Wecycle-inleverbakken is op elke vestiging ook een afvalstraat aanwezig. Met duidelijke borden worden klanten en medewerkers gestimuleerd om afval gescheiden in te leveren en zo recycling mogelijk te maken.
 Alternatieve energie en warmtebronnen
In Aalsmeer maken wij volledig gebruik van een aardwarmte installatie. Intern onderzoek heeft uitgewezen dat de installatie op deze vestiging, rekening houdende met een warme winter, een besparing op het gasverbruik heeft opgeleverd van ruim 50%. Dit heeft de gewenste doelstelling overtroffen
 Led verlichting
De verlichting op onze vestiging Aalsmeer is vervangen door led verlichting, een energiezuinige oplossing
 Medewerker- en klanttevredenheidsonderzoek
Uit het medewerker tevredenheidsonderzoek, afgenomen onder het personeel van alle bedrijfsonderdelen, hebben wij mogen concluderen dat ons arbeidsklimaat zeer goed beoordeeld wordt. Uit ons klanttevredenheidsonderzoek onder de klant van van Bouwplein en Probin IJzerwaren bleek dat de algemene tevredenheid over deze bedrijfsonderdelen goed is. De uitkomsten van beide onderzoeken worden gebruikt om onze medewerker- en klanttevredenheid verder te optimaliseren.
 Personeelsblad
Om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten wordt o.a. ons personeelsblad ingezet. Hiermee houden we ons personeel periodiek op de hoogte van de bedrijfsresultaten en ontwikkelingen. Ook besteden we hierin aandacht aan de voortgang van MVO. Zo dragen wij bij aan een betere interne communicatie.
 MVO-box
Om meer inbreng en betrokkenheid van individuele medewerkers bij MVO te bereiken is de ‘MVO-box’ geïntroduceerd. Via deze ideeënbus worden alle medewerkers uitgenodigd om mee te denken over duurzame initiatieven. De beste ideeën worden beloond en uitgevoerd als actiepunten.
 

Jongeren uit de Wajong
Wij zetten ons in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen. In het kader hiervan hebben wij meerdere jongeren vanuit de Wajong in dienst genomen bij onze bedrijfsonderdelen Bouwplein en Tuinhout. Ons beleid is ook de Gemeente Aalsmeer opgevallen. Wethouder Ad Verburg van Economische en Sociale Zaken heeft ons een bezoek gebracht om ons succes op dit gebied te bekijken.

 Certificeringen
Ons assortiment bevat een groot aantal duurzaam geproduceerde producten. Wij zijn in het bezit van FSC® (licentiecode FSC-C019803) en PEFC certificaten, de internationale norm in onze branche en het kenmerk van duurzaam bosbeheer. Daarnaast zijn alle houtproducten die door ons vanuit Indonesië worden geïmporteerd voorzien van het Indonesian Legal Wood Certificate. Dit garandeert een legale herkomst van het hout.
 Verduurzamen productaanbod
Ook zijn wij constant bezig om ons productaanbod te verrijken met milieuvriendelijke alternatieven. In de afgelopen jaren hebben wij veel artikelen toegevoegd die passen in dit beleid.
 

GroenBeker
Om het plastic afval op de werkvloer te verminderen, maken al onze bedrijfsonderdelen gebruik van de GroenBeker. Een volledig duurzame en composteerbare beker waarvan een deel van de winst ten goede komt aan een van de meewerkende goede doelen.

 

Laadpunten elektrische personenauto’s
Op ons terreinen zijn speciale parkeerplaatsen met een elektrisch laadpunt gerealiseerd. Deze parkeerplaatsen zijn uitsluitend gereserveerd voor elektrische en hybride wagens, waarvan wij het gebruik ook in ons eigen wagenpark aanmoedigen.

 Gered Gereedschap
Ons bedrijfsonderdeel Probin IJzerwaren heeft zich ingezet voor de stichting ‘Gered Gereedschap’. Deze stichting zorgt ervoor dat lokale vakmensen en vakopleidingen toegang tot kwalitatief goede gereedschappen en machines krijgen. Samen met onze klanten hebben wij oud gereedschap ingezameld. Het resultaat was dat wij één grote stalen container gereedschap konden aanleveren. Deze gereedschappen hebben nu een tweede leven gekregen in Afrika.

Plannen

Via de “MVO-BOX” kunnen alle medewerkers meedenken over maatschappelijk verantwoord ondernemen. De beste ideeën uit de MVO-box zijn overgenomen als actiepunten:

  1. Een dagdeel meedraaien op een andere werkplek.
  2. Fruit op het werk.
  3. Meer digitalisering op de werkvloer: bestelzuilen, tablets en schermen in de winkels & showroom.
  4. Meer groen op de werkvloer.
  5. Afval en uitlaatgassen op het terrein verminderen: borden op het terrein enin de loodsen plaatsen.
  6. Meer aandacht voor papierverbruik en recycling: duidelijke ‘papier-hier’ bakken.

Zo gaan we samen op weg naar een MVO-gedreven organisatie!